360° Lederskabsanalyse

At få konstruktiv feedback fra de nærmeste samarbejdspartnere er den stærkeste motivation for en succesfuld udvikling af det personlige lederskab.

360° Lederskabsanalyse gennemføres enten som 180° eller 360° feedback, hvor lederen vurderer sig selv, bliver vurderet af egen chef og desuden af et antal medarbejdere på de 12 vigtigste ledelsesdimensioner. Udskrifterne viser grafisk scores med fordelinger.

Analysen er evidensbaseret og tager udgangspunkt i den mest valide forskning i ledelseseffektivitet. Bl.a. indeholder den de kompetencedimensioner, som er udviklet af to førende forskerteams under ledelse af Richard Boyatzis og Harold Schröder.

Når man beskæftiger sig med kvantitative målinger af ”bløde områder”, der retter sig mod relationer, bør det være en ufravigelig regel, at resultaterne skal kvalificeres.

I forbindelse med lederskabsanalysen er det i form af strukturerede dialoger mellem chef, leder og medarbejdere. Derfor er resultatudskrifterne i lederskabsanalysen understøttet af en fyldig og brugervenlig manual, der sikrer, at dialogen fører frem til beskrivelser af konkrete udviklingstiltag i leder-chef-medarbejder relationerne.

Lederskabsanalysen beskæftiger sig med såvel udviklingsområder som ressourceområder; dvs. hvad der fungerer godt, og hvad der med fordel bør udvikles. De opfølgende dialogsessioner er ekstremt vigtige, fordi det er her, den væsentlige information kommer frem. Det er også med udgangspunkt i dialogen at ledelsesudviklingen bliver et forpligtende projekt, der involverer både leder, chef og medarbejdere. Den styrede og konstruktive feedback medfører i sig selv, at kommunikationskvaliteten og relationerne bliver forbedret. En tæt opfølgning med udgangspunkt i udviklingsplanerne - evt. kombineret med ledertræning - sikrer at analyseresultatet fører til holdbare adfærdsændringer.

Lederskabsanalysen kan anvendes som udgangspunkt for lederudviklingsaktiviteter, men også som datagrundlag for coaching/ledersparring. Desuden anvender en del af vore klienter Lederskabsanalysen som et vurderingsparameter i forbindelse med resultatkontrakter.

 
loading quote
 
 
 
© Metze Erhvervspsykologer A/S
Designed by Atomic Orange