CIPS: Communication & InterPersonal Skills

CIPS analysen er et unikt udviklingsværktøj til at måle de emotionelle- og kommunikative kompetencer, der er afgørende for kvalitet og effektivitet i kommunikationsprocesser. Den er evidensbaseret og udviklet på grundlag af omfattende forskning i kommunikative og interpersonelle færdigheder.

De kommunikative færdigheder er nøgletemaet i mellemmenneskelige relationer. Det gælder f.eks. i forhold til ledelse, klienter/kunder/patienter og i kollegiale relationer. CIPS måler såvel konkrete kommunikative færdigheder som holdninger i mellemmenneskelige relationer.

CIPS analysen er en 360° måling, der understøttes af et omfattende efterbehandlingsmateriale og en detaljeret CIPS manual, der kan anvendes i den efterfølgende udvikling af de kommunikative- og emotionelle kompetencer.

Resultatudskrifterne i CIPS, der omfatter de 10 vigtigste dimensioner i forhold til kommunikative og emotionelle kompetencer, viser egen vurdering og andres vurdering med angivelse af spredning i besvarelsen. Desuden er der forklaringstekster og tolkningsnøgler, samt normtal baseret på samtlige analyser der ligger i CIPS databasen.

Resultaterne fra CIPS analysen anvendes til en struktureret dialog mellem fokuspersonen og respondenterne, hvor sidstnævnte får mulighed for at begrunde og eksemplificere deres vurdering. Fokuspersonen har mulighed for at spørge ind til specifikke situationer, og få detaljerede tilbagemeldinger på de enkelte scoringer, der kan afklare de forskelle, der er mellem egen opfattelse og omgivelsernes oplevelse.

En meget væsentlig gevinst ved at anvende CIPS er, at parterne udvikler et fælles forståelses- og begrebsapparat i forhold til kommunikative og emotionelle kompetencer. Desuden er det et konkret eksempel på, hvor vigtig meta-kommunikation er; dvs. at man kan kommunikerer om sin kommunikation.

CIPS analysen bygger på en forståelsesramme og en efterfølgende træningsmetode, som vi har udviklet gennem en årrække, bl.a. i samarbejde med amerikanske og engelske psykologer og kommunikationsforskere.

 
loading quote
 
 
 
© Metze Erhvervspsykologer A/S
Designed by Atomic Orange