PULS Human Resource Analyse

PULS HR Analysen måler de 10 hovedområder og de 71 underområder den internationale forskning har påvist er de afgørende for trivsel og effektivitet i organisationer. I kvalitet og brugervenlighed overgår den langt de gængse klima-og trivselsundersøgelser.

Det er et professionelt analyseinstrument, der er valideret og reliabilitetsafprøvet: dvs. det kan anvendes til avancerede statistiske undersøgelser og andre former for data bearbejdelse. Analysen er baseret på en brugervenlig ramme, der giver et præcist overblik over problem-, ressource- og indsats-områder. Desuden er PULS kendetegnet ved at bygge bro mellem de teoretiske tilgange og behovet for en praktisk anvendelig tilgang til HR målinger.

PULS HRA giver organisationens medarbejdere et sprog og et begrebsapparat for HR området i forhold til organisatoriske, relationelle og individuelle psykologiske faktorer og tydeliggør de sammenhænge og mønstre, der påvirker effektivitet, kvalitet og trivsel.

Ikke mindst er det en direkte ‘no-nonsense’ tilgang, der involverer medarbejderne i udviklingsprocessen på en direkte, effektiv og motiverende måde. Dialogen med udgangspunkt i resultaterne sikrer, at medarbejderne aktivt deltager med deres viden i kortlægningen af mulige organisatoriske udviklingsområder.

PULS HRA er konstrueret med udgangspunkt i to grundlæggende faktorer, der er bestemmende for hvorledes man trives og fungerer i sit job; Tilpasningskravene og Tilpasningskapacitet. Tilpasningskravene er de krav der stilles til medarbejderne af organisationen (de “ydre krav”). Tilpasningskapaciteten er de ressourcer, medarbejderne har til rådighed.

Med baggrund i international forskning har vi kunnet påvise at netop balancen mellem de ydre Tilpasningskrav og den indre Tilpasningskapacitet er en central forståelsesramme i forhold til hele HR området. Det rykker PULS metoden et stort skridt videre i forhold til traditionelle trivselsmålinger, fordi der sættes fokus på interaktionen mellem individet og omgivelserne.

 
loading quote
 
 
 
© Metze Erhvervspsykologer A/S
Designed by Atomic Orange