PULS Jobanalyse

PULS Jobanalyse omfatter 4 hovedområder og 40 underområder der også indgår i PULS HRA, og som derfor ligger på samme kvalitets- og validitetsniveau. Den er beregnet til virksomheder og organisationer, der vil måle de væsentligste organisatoriske temaer, der har betydning for medarbejdertilfredshed, trivsel og psykisk arbejdsmiljø.

Hvis man ønsker at checke de grundlæggende faktorer mht. trivsel og psykisk arbejdsmiljø kan man med fordel anvende PULS Jobanalyse. Den giver et godt grundlag for en konstruktiv dialog mellem leder og medarbejder, hvor de væsentligste temaer vedrørende trivsel, ledelse, kollegiale relationer og jobfunktion bliver målt. Jobanalysen kan desuden anvendes som grundlag for den obligatoriske APV, hvis man også inddrager hovedområdet “Fysisk arbejdsmiljø”.

De fire hovedområder i Jobanalysen omfatter:
• Forholdet til topledelsen og organisationen som helhed (10 områder).
• Forholdet mellem kollegerne indbyrdes (6 områder)
• Medarbejdernes forhold til nærmeste leder (6 områder)
• Medarbejdernes syn på egen jobfunktion (10 områder)
• Karaseks model for “Krav/Kontrol/Støtte” i arbejdet (10 områder)

PULS Jobanalyse kan umiddelbart minde om en af de velkendte, enkle medarbejdertilfredshedsmålinger. Men den er væsensforskellig, fordi den er forskningsbaseret, valideret og har en spørgeramme, der er langt mere grundig indenfor hovedområderne. Som PULS HRA er den opbygget med 3 til 5 spørgsmål indenfor hver svarkategori og er derfor mere pålidelig og valid end gængse klima- og trivselsmålinger. Ligesom PULS Human Resource Analysen ligger fokus på udvikling og inddragelse af medarbejdernes viden i processen.

Jobanalysen er designet med en række nøgletal, som gør det muligt at anvende den til sammenhængsundersøgelser, specielle analyser og som en løbende referenceramme for HR funktionen.

 
loading quote
 
 
 
© Metze Erhvervspsykologer A/S
Designed by Atomic Orange