Anvendelse af CIPS: Communication & InterPersonal Skills

CIPS Analysen retter sig mod udviklings- og læringsaktiviteter indenfor kommunikation, relationer og emotionel komptence.
CIPS analysen og træningsmetodikken er en målrettet og evidensbaseret tilgang til at kortlægge og udvikle kommunikative og interpersonelle færdigheder. Det er færdigheder, som er vigtige indenfor en række områder på tværs af sektorer. Derfor anvendes den indenfor den indenfor mange brancher herunder den finansielle sektor, medievirksomheder, kommuner, sygehuse, IT virksomheder, faglige organisationer, videregående uddannelser, statslige institutioner og styrelser, m.v.

Intern forskning: CIPS anvendes til “intern forskning” i virksomheder og organisationer, hvor formålet er at kortlægge kvaliteten og betydningen af den kommunikative kvalitet; f.eks. i forhold til ledelsesopgaven eller kunde/klient/bruger relationerne.

Lederuddannelse: Kommunikative færdigheder er den vigtigste enkeltfaktor i ledelse. Lederudvikling bør altid tage udgangspunkt i de konkrete ledelsesmæssige udfordringer, man står overfor. En dialog med udgangspunkt i CIPS analysen giver viden, indsigt og et fælles begrebsapparat om kommunikation, som er et ideelt afsæt for udvikling af den kommunikative kvalitet mellem leder og medarbejdere.

CIPS træning: En metodik der er udviklet i samarbejde med engelske og amerikanske psykologer og kommunikationsforskere. Metoden er baseret på en avanceret teknik, hvor man arbejder med video-genkaldelse af konkrete samtaleforløb. Det bevirker, at man kommer i tæt kontakt med de følelser, refleksioner og strategier der spiller ind i kommunikationsprocessen.

Coaching/sparring: Der er to forudsætninger for at kunne fungere i rollen som coach:

-at man har klare modeller for hvorledes man effektivt kan påvirke mennesker til at ændre tankebaner

-at man har gode kommunikative og emotionelle færdigheder. CIPS analysen og CIPS træning er et ideelt udgangspunkt for et sådan udviklingsforløb. Analysen kan også anvendes som basis for coachingsessioner.

Uddannelse af interne HR konsulenter i CIPS. Interne HR konsulenter kan uddannes og certificeres i CIPS Analysen og i CIPS træningsmetoden.

CIPS i Uddannelses- og efteruddannelsesinstitutioner. Der er mulighed for at uddannelsesinstitutioner der beskæftiger sig med fagområder hvor kommunikative færdigheder er vigtige, kan få licens til anvende CIPS Analyser og CIPS træningsmetoden.

 
 
 
 
 
© Metze Erhvervspsykologer A/S
Designed by Atomic Orange