Anvendelse af af PULS Human Resource Analyse

Kvaliteten af lederskab, kommunikation, relationer og andre organisatoriske forhold er afgørende for performanceniveauet i en organisation. Indsamling af valid og pålidelig information om disse områder bør derfor være en integreret del af enhver organisations HR strategi. Det er også forudsætningen for effektive strategiske HR interventioner. PULS HRA er et højtudviklet professionelt analyseinstrument, der giver valid og pålidelig information om de vigtigste organisatoriske udfordringer i forhold til centrale HR faktorer som f.eks. kompetenceudvikling, viden-deling, organisationsudvikling, job-design, ledelseskvalitet, medarbejdertilfredshed m.v.

PULS HRA bliver anvendt bredt indenfor en række sektorer. Indenfor den financielle sektor har den bl.a. været brugt i forbindelse med større fusioner. Indenfor sygehussektoren har den været brugt som et instrument til løbende målinger og forbedringer af organisatoriske processer. Desuden har den været anvendt i industrivirksomheder, IT virksomheder

og i mange kommuner som et instrument til løbende udvikling og som basis for konkrete HR initiativer.

Det unikke ved PULS HRA er, at den i lige så høj grad er rettet mod at give præcise diagnoser, som at være et udviklingsinstrument der kan anvendes i den enkelte afdeling eller enhed. Koblingen af præcise og valide kvantitative data sammen med en kvalitativ tilgang, der specifikt sigter på at inddrage medarbejdernes viden i forbedringsprocessen, giver organisationer og virksomheder mulighed for at arbejde langt mere effektivt med forandrings- og udviklingsprocesser. Med afsæt i klare og veldefinerede teorier og modeller kan medarbejdere og ledere målrettet arbejde videre med organisationens udviklingstemaer. Man opnår langt mere end ved en traditionel trivselsundersøgelse, som enten ikke indebærer medarbejderindragelse i efterbehandlingen, eller som efterbehandler ved at “tage en snak om resultatet”. PULS HRA konceptet sikrer at efterbehandlingen bliver konstruktiv, og inddrager medarbejdernes viden til at kortlægge konkrete udviklingsområder, og hvor udviklingsindsatsen skal forankres.

PULS HRA er også udviklet som et multi-analyseinstrument der kan fungere som basis for organisationers HR funktion. PULS kan bruges som udgangspunkt for MUS samtaler, Gruppesamtaler og som interventionsinstrument på individuelt plan. Det er også muligt at trække enkelte PULS temaer ud i forbindelse med f.eks. coaching eller sparring. I forhold til forskellige strategiske indsatsområder, f.eks. sygefravær eller medarbejderfastholdelse, kan PULS levere netop de data der er vigtige for at få den information, der gør en forskel.

 
loading quote
 
 
 
© Metze Erhvervspsykologer A/S
Designed by Atomic Orange