Anvendelse af IPPS: InterPersonal Preferences & Strategies

IPPS Analysen har mange anvendelsesmuligheder; fra individuelle lederudviklingsforløb til arbejde med grupper og teams. IPPS er ikke en personlighedstest, men et instrument til at kortlægge adfærdspræferencer i relationer til andre mennesker. Det er et bedre udgangspunkt for udvikling fordi IPPS retter sig mod konkret adfærd. Med udgangspunkt i IPPS-modellen er der også udviklet en teori om udvikling af teams og grupper. Derfor anvendes IPPS ofte i forbindelse med udviklingaktiviteter i forhold til teams i organisationer.

IPPS har eksempelvis været anvendt i arbejdet med at forbedre funktionen af et chefteam i en statslig institution, hvor udfordringen var at teamet skulle udvikle deres interne processer specielt med henblik på at udvikle mere effektive beslutningsprocesser. IPPS var den centrale forståelsesramme for processen, hvor teamet blev involveret i at diagnosticere dets egen funktion.

Den grafiske illustration af team medlemmernes forskellighed og individuelle beskrivelse af deres teamadfærd, var en øjenåbner for forståelse af de uhensigtsmæssige mønstre de havde udviklet.

Fokus var her især rettet på de konkrete problemstillinger, beslutningsprocesser, teamets effektivitet og hvordan disse områder blev påvirket af interpersonelle og psykologiske processer. Formålet var at give teammedlemmerne en forståelse af teamprocesserne og hjælpe dem til selv at kunne identificere hvilke processer, der ligger til grund for effektive beslutninger og teameffektivitet. Gennem udviklingsarbejdet kom chefteamet efterhånden til at fungere som et ”high performance team”, der udover at være særdeles effektivt kunne analysere teamets funktion og processer med udgangspunkt i IPPS begrebsrammen. På sigt betød det, at de blev i stand til at anvende IPPS begreberne løbende i forhold til deres egen teamproces, når der opstod problemer.

IPPS anvendes ofte i forbindelse med kommunikationstræning, hvor forståelsen af interpersonelle strategier og adfærdsmønstre spiller en væsentlig rolle. Særlig i forbindelse med at etablere kontakt - den nødvendige forudsætninger for at kunne påvirke andre - er IPPS forståelsesrammen vigtig.

 
loading quote
 
 
 
© Metze Erhvervspsykologer A/S
Designed by Atomic Orange