Anvendelse af af PULS Jobanalyse

Jobanalysen er en delmængde af PULS HRA. Den anvendes fortrinsvis til et hurtigt check af de vigtigste organisatoriske nøgletemaer.

Det kan også af strategiske årsager være nødvendigt at introducere ideen om målinger gradvist, hvor PULS HR Analysen vil være for omfattende. I disse tilfælde vil Jobanalysen være velegnet til en indføring i brugen af målinger; herunder hvorledes man arbejder med den kvalitative efterbehandling. Indenfor visse fagområder vil Jobanalysen være fuldt dækkende til monitorering af trivsel og arbejdsmiljø.

Hvis der er specifikke problemer i en organisatorisk enhed, der klart handler om kollegiale forhold og ledelse, vil man også kunne nøjes med Jobanalysen, fremfor at vælge en komplet PULS HRA.

PULS Jobanalyse anvendes desuden som reference- og baggrundsmateriale i forbindelse med de selvvalgte spørgsmål i PULS Organisationsanalyse.

PULS Jobanalyse blev anvendt i en statslig organisation, hvor medarbejderne var meget utrygge overfor spørgeskemaer under enhver form. Det at skulle vurdere relationer til ledere og kolleger blev opfattet som grænseoverskridende. På den anden side var arbejdsmiljøet og trivslen så dårlig at det var nødvendigt at der blev gjort noget. Jobanalysen var en acceptabel indgang til at man kunne gå ind i en styret dialog om nogle af de væsentligste relationelle problemfelter.

 
loading quote
 
 
 
© Metze Erhvervspsykologer A/S
Designed by Atomic Orange