Anvendelse af af PULS Organisationsanalyse

PULS organisationsanalysen har samme robuste kerne som PULS HRA, men giver organisationer mulighed for at undersøge nogle organisationsspecifikke område og deres sammenhæng med PULS dimensionerne. Analysen bliver ofte brugt i forbindelse med konkrete udviklingsprojekter eller tiltag i virksomheder hvor man ønsker at bruge PULS’ præcise mål af HR faktorer til at få et overblik over, hvordan de hæmmer eller fremmer udviklingsaktiviteterne.

PULS Organisationsanalysen har f.eks. været anvendt i forbindelse med en undersøgelse af en sygehusafdeling, hvor man ønskede at få analyseret årsagerne til at organisationsudviklingsaktiviteter og forskellige kompetenceudviklings initiativer ikke gav det forventede resultat. Resultaterne fra organisationsanalysen påviste med sikkerhed hvilke faktorer der hæmmede udviklingsaktiviteterne og hvad der potentielt kunne fremme dem.

Afdelingsledelsen satte fokus på at arbejde med de faktorer man havde identificeret gennem analysen - primært de der blokerede for udvikling - og inddrog derefter medarbejderne aktivt i tilrettelæggelsen af organisations- og kompetenceudviklingsstrategier.

Den store fordel ved at inddrage medarbejderne i en kvalitativ efterbehandling af Organisationsanalysen er, at der bliver åbnet op for en dialog hvor vigtige organisatoriske forhold legitimt kan diskuteres og analyseres i fællesskab. Ofte er der tale om årsagssammenhænge som ledelsen ikke har været opmærksomme på, og som medarbejderne helller ikke har gjort sig klart. Organisationsanalysen er et positivt udgangspunkt, fordi målet er at udvikle, men også at få elimineret de forhindringer der ligger i vejen for at det kan ske.

 
loading quote
 
 
 
© Metze Erhvervspsykologer A/S
Designed by Atomic Orange