Studiekvalitet

- Frafald på videregående uddannelser er generelt et problem - for de studerende, undervisningsinstitutionerne og samfundet.

- Undersøgelser viser, at årsagerne til frafald ofte er komplekse; de omfatter f.eks. familieforhold, kriser, lavt selvværd, manglende støtte fra omgivelserne, isolation, høje egne krav, sociale relationer, skuffede forventninger til studiet, og/eller undervisningskvaliteten, manglende feedback og involvering af de studerende etc. Det er vigtigt for undervisningsinstitutionen og for de studerende at få konkret viden om årsager og sammenhænge i forhold til frafald. En viden som kan anvendes til en effektiv og målrettet indsats for at reducere frafald på studiet.

- At få facts præsenteret i form af præcise og valide data med beskrivelser af de enkelte måleområder gør, at man får viden og overblik over sin studiesituation. Efter at have udfyldt stud_PULS online, kan de studerende med det samme tilgå deres personlige resultat.
Der genereres også et grupperesultat, der indgår i en samlet tilbagemeldingssession.

- stud_PULS resultaterne og efterbehandlingen giver undervisningsinstitutionen vigtig viden om årsagerne til frafald og hvilke initiativer, man i den sammenhæng kan tage for at reducere frafaldet.

- Det individuelle stud_PULS resultat er et vigtigt hjælpemiddel i forbindelse med samtaler med studievejleder, undervisere etc. Hvis en studerende f.eks. overvejer at fravælge studiet, er analysen et godt udgangspunkt for at sikre, at man træffer den rigtige beslutning.


- stud_PULS giver en fælles forståelsesramme, der hjælper både de studerende og underviserne til at kunne forbedre og udvikle studiet.

- De studerende får viden og indsigt i egne mønstre, forståelse for hvor de skal sætte ind, hvad de skal prioritere, evt. søge hjælp hos studievejlederne etc. stud_PULS kan anvendes til en løbende måling af kvalitetsudviklingen i forhold til de studerende.

-Kontakt os for yderligere information om hvordan stud_PULS metoden kan hjælpe til at forbedre processer på studier og reducere frafald.


 
 
 
 
 
© Metze Erhvervspsykologer A/S
Designed by Atomic Orange