Konceptet bag PULS ANALYSE®

PULS ANALYSE® er udviklet af Metze Erhvervspsykologer A/S. Idégrundlaget for PULS ANALYSE® er at sammensmelte analyserammer af høj kvalitet med et “best of breed” webbaseret IT-system, som gør det muligt for organisationer og virksomheder selvstændigt at gennemføre effektive og udviklingsorienterede analyser på HR-området.

HR målinger rummer et enormt uudnyttet udviklingspotentiale. Hvis de er konstrueret rigtigt, anvendes rigtigt, og er forankret i en faglig forståelsesramme, er det uden tvivl det HR tiltag, som kan give organisationer og virksomheder den største effekt i forhold til både menneskelige og økonomiske parametre - både på kort og på langt sigt. Men det kræver en nytænkning. PULS ANALYSE® lægger op til, at man lærer at anvende data på intelligent og konstruktiv vis, ved at tage udgangspunkt i den viden man får gennem analyseresultaterne, og bruge den som afsæt for virkelige og holdbare ændringer.

Desuden skal medarbejderne motiveres til at tage aktiv del i denne proces. På overordnet plan handler det om at afskaffe den traditionelle tænkning om, hvad man bruger målinger til – at det er noget man bruger på medarbejderne – til at man efterspørger medarbejdernes viden om væsentlige emner. Brugen af PULS ANALYSE® er et paradigmeskift der indebærer, at medarbejdernes viden og vilje til aktivt at deltage i organisationens løbende udvikling bliver betragtet som et de vigtigste aktiver for organisationen, og som en forudsætning for en effektiv organisationsudvikling.

Man kan beskrive processen som “Top-down” styret “Bottom-up” udvikling, baseret på gensidig respekt og anerkendelse af den fælles interesse der er i at få højnet kvaliteten internt såvel som eksternt i organisationen. Alle deltagere i PULS projekter har mulighed for at få et personligt resultat umiddelbart efter, at de har udfyldt et spørgeskema. Det er ud fra en overbevisning om, at kun gennem at give medarbejdere tilgang til viden og indsigt i egen situation engageres de til at deltage i en efterfølgende dialog og udviklingsproces.

Et andet vigtigt formål i forbindelse med PULS ANALYSE® er, at organisationen og virksomheden får udviklet et fælles sprog og en fælles forståelsesramme i forhold til organisatoriske forhold, og derved forebygger at organisatoriske problemer får lov at udvikle sig. PULS systemet er designet til at kunne anvendes strategisk, og giver mulighed for en høj grad af fleksibilitet mht. at generere resultatrapporter og udviklingsmateriale på forskellige niveauer i organisationen.

 
loading quote
 
 
 
© Metze Erhvervspsykologer A/S
Designed by Atomic Orange