Teorien bag PULS ANALYSE®

Effektive analyseinstrumenter til brug i organisationer skal respektere praksis såvel som teori.

Alle vore analyser er baseret på anerkendt international forskning hvilket sikrer, at de dimensioner og modeller, der indgår i analyserne er valide; dvs. der er vished for at man beskæftiger sig med de vigtigste områder, samt at de måles rigtigt.

Den underliggende teoretiske ramme i PULS analyserne er en forudsætning for, at man kan arbejde seriøst og effektivt med organisatoriske måleområder. De er ikke traditionelle spørgeskemaundersøgelser, men en række udviklingsværktøjer, der dækker de væsentligste HR-områder i organisationer. Den væsentligste forskel er, at de tager højde for den organisatoriske kompleksitet, og at de har en kvalitet der i modsætning til gængse spørgeskemaundersøgelser gør, at de kan anvendes til dokumentation og follow-up.

Data er en absolut forudsætning for at man kan arbejde effektivt med organisationsudvikling på forskellige niveauer.

Men i modsætning til den traditionelle opfattelse at kvantitative data i sig selv kan anvendes til at udsige noget om organisatorisk funktion, argumenterer vi for brugen af kvalitative data; dvs. at respondenterne skal medinddrages i en kvalificering af resultaterne.

Konceptet i PULS ANALYSE® hviler i høj grad på forskningen indenfor knowledge management i design af effektive analyseprocesser. Det er vigtigt, at man gør sig klart, hvad man kan opnå med kvantitative data og hvordan man bedst kvalificerer og udvikler gennem dialog og opfølgningsaktiviteter.

Det har været en vigtig målsætning at PULS ANALYSE® fremstår som et system, hvor viden bliver lagt ud i organisationen; dvs. at f.eks. en HR-afdeling eller ledelse selvstændigt kan anvende PULS som et informationssystem. HR-afdelinger kan således bruge PULS Analyserne eller dele af dem som grundlag for forskellige udviklingsaktiviteter.

 
loading quote
 
 
 
© Metze Erhvervspsykologer A/S
Designed by Atomic Orange