Uddannelse i brug af PULS ANALYSE®

Centralt i PULS ANALYSE® konceptet ligger den holdning at viden og færdigheder i videst mulig udstrækning skal forankres i organisationen. Derfor vil det for mange organisationers vedkommende være hensigtsmæssigt, at uddanne interne HR medarbejdere til selvstændigt at kunne gennemføre projekter og processer baseret på analyserne.

Alle vores analyser indeholder en teoretisk ramme, og læner sig op ad en praktisk-teoretisk metode i forhold til deres anvendelse. Uddannelsen i brugen af analyserne adresserer begge aspekter.

Både teknologien og det omfattende baggrundsmateriale understøtter denne tilgang, og gør interne konsulenter i stand til at levere en høj kvalitet i tilbagemeldingsprocessen og i opfølgningsaktiviteterne. Metze Erhvervspsykologer A/S garanterer kvaliteten af analyserne og kan levere de statistiske analyser som måtte ligge ud over de standardiserede rapporter.

Udgangspunktet er, at både IT-siden og det faglige indhold af analyserne er tilstrækkeligt avanceret til at organisationer kan gennemføre projekter af høj kvalitet på egen hånd.

Uddannelsesforløbet i brug af analyserne omfatter en indføring i både teori og praksis, der giver HR medarbejderne et grundigt og bredt kendskab til opbygningen af PULS konceptet. Dvs. en teoretisk indføring i den organisationspsykologiske basis for analyserne og de underliggende teorier og modeller, så de kan anvende de mange muligheder der ligger i at anvende PULS baserede interventioner i organisationen. På det praktiske niveau omfatter det en uddannelse i de proces- og kommunikationsfærdigheder, der er nødvendige for at kunne styre tilbagemeldingssessionerne og opfølgningsaktiviteterne.

 
loading quote
 
 
 
© Metze Erhvervspsykologer A/S
Designed by Atomic Orange